Ansvarig för webbplatsen
Agneta Winroth
Tlf: 0480-840 59

Powered by
Amesto
Amesto Solutions
v3.14.8
Upphandling Diarienummer
DIS Konstkonsult 2017-101
Upphandlande enhet Upphandlingsförfarande
Landstingsservice Kalmar Selektiv
Avtalsperiod Sista anbudsdatum
- 2028-01-10 23:59 GMT+2 (Tid kvar: 3430d 16t 31m )
Ansvarig handläggare E-post
Ylva Westbergh ylva.westbergh@ltkalmar.se
Telefon Mobiltelefon
0480-849 47 -
Beskrivning

Landstinget i Kalmar län söker konstkonsulter med projektansvar


Landstinget bygger nytt och renoverar på flera ställen i länet. Landstinget tillämpar enprocentregeln för konst i offentliga lokaler och utlyser därmed flera konstuppdrag med varierande budget. För styrning av dessa söker Landstinget ett antal konstkonsulter med projektansvar. Detta görs genom ett dynamiskt inköpssystem där konstkonsulter har möjlighet att fortlöpande ansluta sig. De anslutna konsulterna får sedan möjlighet att lämna in anbud för avrop gällande specifika projekt. Avropen sker enligt uppdragsspecifika avvägningar separat för varje projekt.

Som vägledning vid anbud kan sökande utgå från att:
- Ersättning till konsulten kan sättas med utgångspunkt från riktmärket max 7 % av totala konstbudgeten för medelstora projekt.

- Kommande projekt kommer att ha konstbudget mellan ca 100 tkr och 10 Mkr.

- Avrop kan också komma att göras på kombination av två eller tre mindre projekt .

Du förbinder dig inte till något genom att ansöka, och det är helt kostnadsfritt.För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Registrera ett konto

Jag har redan ett konto och vill ta ut förfrågningsunderlaget/lämna e-anbud

Tillbaka