Ansvarig för webbplatsen
Agneta Winroth
Tlf: 0480-840 59

Powered by
Amesto
Amesto Solutions
v3.14.8
Upphandling Diarienummer
Operationstextilier 2018 2017-099
Upphandlande enhet Upphandlingsförfarande
Landstingsservice Kalmar Öppen
Avtalsperiod Sista anbudsdatum
2018-05-01 -- 2022-04-30 2017-12-28 23:59 GMT+2 (Tid kvar: -290d -14t -50m )
Ansvarig handläggare E-post
Lena Runesson lena.runesson@ltkalmar.se
Telefon Mobiltelefon
0480-84563 +46722349375
Beskrivning

Denna upphandling avser tillhandahållande av Operationstextilier 2018 till Landstinget i Kalmar län (nedan kallat Landstinget) enligt beskrivning i Kravspecifikation och Avtalsmall. Denna upphandling kommer att ligga till grund för ett ramavtal.

Övrigt
Kategori
Sjukvårdsprodukter


För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Tillbaka