Ansvarig för webbplatsen
Agneta Winroth
Tlf: 0480-840 59

Powered by
Amesto
Amesto Solutions
v3.14.8
Upphandling Diarienummer
LOV - glasögonbidrag för barn 110288-A43
Upphandlande enhet Upphandlingsförfarande
Landstingsservice Kalmar Öppen
Avtalsperiod Sista anbudsdatum
- 2019-12-31 23:59 GMT+2 (Tid kvar: 442d 8t 17m )
Ansvarig handläggare E-post
Staffan Carlson staffan.carlson@ltkalmar.se
Telefon Mobiltelefon
+46 480418035 -
Beskrivning

 

OBS detta är en ompublicering av den löpande upphandlingen, ni som redan tecknat avtal med Landstinget kan bortse från denna OBS 

Härmed inbjuds Ni att inkomma med ansökan om deltagande avseende glasögonbidrag för barn enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962).
Detta förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för att erhålla godkännande. Förutsättningen för att en ansökan
skall kunna godkännas, utvärderas och antas är att samtliga skall-krav i underlaget är uppfyllda.
Kraven avser såväl krav på uppdragstagaren som på efterfrågad tjänst.
Ansökan kan lämnas in löpande.
För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Registrera ett konto

Jag har redan ett konto och vill ta ut förfrågningsunderlaget/lämna e-anbud

Tillbaka