Ansvarig för webbplatsen
Agneta Winroth
Tlf: 0480-840 59

Powered by
Amesto
Amesto Solutions
v3.14.8
Upphandling Diarienummer
Preanalytisk automation 2017-089
Upphandlande enhet Upphandlingsförfarande
Landstingsservice Kalmar Öppen
Avtalsperiod Sista anbudsdatum
- 2017-12-08 23:59 GMT+2 (Tid kvar: -310d -15t -16m )
Ansvarig handläggare E-post
Christian Sjöström christian.sjostrom@ltkalmar.se
Telefon Mobiltelefon
+4648084246 -
Beskrivning

Klinisk kemi och transfusionsmedicin på Västerviks sjukhus utför ca 1,4 miljoner analyser per år och tar emot prover från länets tre sjukhus, Hälsocentraler och privata vårdgivare.
För att minimera preanalytiska fel på prover som kommer till laboratoriet önskar Landstinget i Kalmar län upphandla ett fabriksnytt fristående preanalysinstrument med både bulk- och manuell inmatning. Instrumentet bör kunna utföra inkvittering, sortering i olika instrumentrackar/centrifugeringspuckar. Utföra kontroll av fyllnadsgrad, rörtyp och om gelrör är centrifugerade eller ocentrifugerade, alikvotering och postanalys med kontroll av analyserade prover och arkivering.
Preanalysinstrumentet måste kommunicera med LIS vilket för närvarande är Flexlab.För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Tillbaka