Ansvarig för webbplatsen
Agneta Winroth
Tlf: 0480-840 59

Powered by
Amesto
Amesto Solutions
v3.14.8
Upphandling Diarienummer
Färskt Bröd 2017-062
Upphandlande enhet Upphandlingsförfarande
Landstingsservice Kalmar Öppen
Avtalsperiod Sista anbudsdatum
- 2018-01-19 23:59 GMT+2 (Tid kvar: -268d -14t -28m )
Ansvarig handläggare E-post
Caroline Rosander caroline.rosander@ltkalmar.se
Telefon Mobiltelefon
+46 48081569 -
Beskrivning

Denna upphandling avser successiva leveranser av färskt bröd till Landstinget i Kalmar län (nedan kallat Landstinget) enligt beskrivning i Kravspecifikation och Avtalsmall. Denna upphandling kommer att ligga till grund för ett ramavtal.
Landstinget förbinder sig inte att avropa en viss volym eller till vissa värden. Beroende på förhållanden som kan vara svåra att förutse kan kvantiteterna variera.

Upphandlingen är uppdelad i olika områden och avser leveranser till angivna leveransställen. Dessa finns angivna i bilagorna ”Bröd driftområde 1-12 ” samt ” Bröd driftområde A-E ”. Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera områden.För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Tillbaka